കയറ്റത്തിൽ വാഹനം പുറകോട്ട് നീങ്ങാതെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് എടുക്കാം പലർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരിലും എതിക്കൂ….

പലർക്കും ഇത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് കയറ്റത്തിൽ വണ്ടി നിർത്തി പുറകോട്ട് വണ്ടി ഇറങ്ങാതെ മുന്നോട്ട് തന്നെ എടുക്കുക എന്നത് എന്നാൽ അത് വളരെ നിസ്സാരം ആയിട്ടു തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് പലരും ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാവാം പലരും ഡ്രൈവിങ് പഠിച്ചിട്ടും ഈ കാര്യത്തിൽ അതികം അറിവ് ഇല്ലാത്തവരും ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ആക്കുകയാണ് പിന്നെ ക്ളച്ചിൽ നിന്നു മെല്ലെ കാൽ എടുക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ഒരു വൈബ്രെഷൻ അനുഭവ പെടും ആ സമയം ബ്രെക്കിൽ നിന്ന് മെല്ലെ കാൽ എടുത്താൽ വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോവും അത് എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *