സ്മോക്കിങ്ങ് ഹോട്ട് ലുക്കില്‍ ഇനിയ !

സ്വദേശിനിയായ ശ്രുതി ശ്രവധ് ആണ് മലയാളികള്‍ക്ക് പ്രിയങ്കരിയായ ഇനിയ ആയത്.

മോഡലിംഗ് രംഗത്തുകൂടിയായിരുന്നു ഇനിയയുടെ സിനിമ പ്രവേശനം.2005ല്‍ മിസ്സ് ട്രിവാന്‍ഡ്രം ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.അതിനു ശേഷമായിരുന്നു താരത്തിന്റെ പേര് മാറ്റിയതും.

സിനിമ പ്രവേശത്തിന് ശേഷം ഇനിയ മോഡലിങ്ങില്‍ നിന്നും വിട്ടു നിന്നു..ചെറിയ വേഷങ്ങള്‍ ചെയ്ത് തുടക്കം കുറിച്ച ഇനിയ നായിക പദവിയില്‍ എതിചെരുകയുണ്ടായി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *