ഈ കാലത്തുള്ള ശരീരത്തിലെ മൊരിച്ചിൽ പൂപ്പൽ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം

ഇന്ന് നമ്മുടെ ബെൻസി ചേച്ചി പോവുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലവസ്ഥക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളത് ആണ്, കുറെ പേരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ആയാണ് ബെൻസി ചേച്ചി ഈ ടിപ്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് കാലം തുടങ്ങി കൂടെ കാറ്റും അത് മൂലം ശരീരം നന്നായി ഡ്രൈ ആവുന്നു ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യും എന്നാണ് പലരും ചോദിച്ചത്, ഈ പറയുന്ന ടിപ്പ് മഞ്ഞു കാലത്ത് ശരീരം ട്രൈ ആവുന്നതിനു മാത്രം അല്ല ഏത് കാലത്തും ട്രൈ ആവുന്നതിന് ഉപയോഗപ്രതമാണ് അത് എങ്ങനെ ആണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി വീഡിയോ കാണാം.

ചുണ്ട് വരണ്ട് പൊട്ടാതിരിക്കാൻ

തണുപ്പ് കാലത്ത് നമ്മൾ നേരിടുന്ന വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ആണ് ചുണ്ട് പൊട്ടി കീറൽ അതെങ്ങനെ തടയാം എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ബെൻസി ചേച്ചി പറയുന്നത്, ഈ കാറ്റ് തണുപ്പ് എന്നീ കാലാവസ്‌ഥ എന്നു പറയുന്നത് ചുണ്ട് പൊട്ടൽ ചുണ്ട് ട്രൈ ആവൽ ചിലപ്പോൾ ലിപ്‌സ് പൊട്ടി ചോറ വരെ വരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇത് മാറ്റി എടുക്കാം നമ്മുടെ ലീപ്‌സിലെ ജലാംശം ഇല്ലാതാവുന്നതാണ് ചുണ്ട് വരണ്ട് പൊട്ടൻ ഉള്ള പ്രതാന കാരണം ഇത് ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം.

മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കുട്ടികളെ തട്ടികൊണ്ടുപോകുന്നത് തടയാൻ

മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കുട്ടികളെ തട്ടികൊണ്ടുപോകുന്നത് തടയാൻ . അധികാരികള്‍ കാണും വരെ ഷെയര്‍ ചെയ്യു . കാണാ മറയത്തെ നമ്മൾ പലതും കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു ചിലതു മാത്രം അറിയുന്നു. ഈ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾ ലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നു ഉണർവേകുന്ന വാർത്തകൾ. ഇത്തരം വിഡിയോസുകൾക്കും പുതു പുത്തൻ വാർത്തകൾ കും ഈ പേജ് ഉടനെ ലൈക്‌ ചെയ്യുക.

മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ന്യൂസുകളും സിനിമ വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ ഈ പോസ്റ്റ്‌ മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഒരു ഷെയറിലൂടെ ഒരാളെങ്കിലും അറിയുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്രയോ നല്ലതല്ലേ. കൗതുക വാർത്തകൾക്കായി ഈ പേജ് ലൈക്‌ അടിക്കാൻ മറക്കരുതേ.

കടലിലെ മരണ ചുഴിയുടെ രഹസ്യം ഇതാണ്

കടലിലെ മരണ ചുഴിയുടെ രഹസ്യം ഇതാണ് . ഈ അറിവ് ഷെയര്‍ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എതികൂ .എന്നിട്ട ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യു . കാണാ മറയത്തെ നമ്മൾ പലതും കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു ചിലതു മാത്രം അറിയുന്നു. ഈ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾ ലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നു ഉണർവേകുന്ന വാർത്തകൾ. ഇത്തരം വിഡിയോസുകൾക്കും പുതു പുത്തൻ വാർത്തകൾ കും ഈ പേജ് ഉടനെ ലൈക്‌ ചെയ്യുക.

മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ന്യൂസുകളും സിനിമ വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ ഈ പോസ്റ്റ്‌ മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഒരു ഷെയറിലൂടെ ഒരാളെങ്കിലും അറിയുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്രയോ നല്ലതല്ലേ. കൗതുക വാർത്തകൾക്കായി ഈ പേജ് ലൈക്‌ അടിക്കാൻ മറക്കരുതേ.

പുരുഷന്മാർ ഈന്തപ്പഴം കഴിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും .

പുരുഷന്മാർ ഈന്തപ്പഴം കഴിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും . ഈ ഒരു അറിവ് ഷെയര്‍ ചെയ്ത് മട്ടുല്ലവരിലെകും എത്തിക്കൂ . കാണാ മറയത്തെ നമ്മൾ പലതും കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു ചിലതു മാത്രം അറിയുന്നു. ഈ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾ ലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നു ഉണർവേകുന്ന വാർത്തകൾ. ഇത്തരം വിഡിയോസുകൾക്കും പുതു പുത്തൻ വാർത്തകൾ കും ഈ പേജ് ഉടനെ ലൈക്‌ ചെയ്യുക.

മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ന്യൂസുകളും സിനിമ വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ ഈ പോസ്റ്റ്‌ മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഒരു ഷെയറിലൂടെ ഒരാളെങ്കിലും അറിയുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്രയോ നല്ലതല്ലേ. കൗതുക വാർത്തകൾക്കായി ഈ പേജ് ലൈക്‌ അടിക്കാൻ മറക്കരുതേ.

മന്ത്രം അല്ല !!!! ഇത് “മാന്ത്രിക തീപ്പെട്ടി” ….

മന്ത്രം അല്ല !!!! ഇത് “മാന്ത്രിക തീപ്പെട്ടി” …..ഒരു മാന്ത്രിക തീപ്പെട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം എന്ന് പരിജയപ്പെടാം . വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്ത് മാത്രം ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യു . കാണാ മറയത്തെ നമ്മൾ പലതും കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു ചിലതു മാത്രം അറിയുന്നു. ഈ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾ ലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നു ഉണർവേകുന്ന വാർത്തകൾ. ഇത്തരം വിഡിയോസുകൾക്കും പുതു പുത്തൻ വാർത്തകൾ കും ഈ പേജ് ഉടനെ ലൈക്‌ ചെയ്യുക.

മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ന്യൂസുകളും സിനിമ വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ ഈ പോസ്റ്റ്‌ മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഒരു ഷെയറിലൂടെ ഒരാളെങ്കിലും അറിയുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്രയോ നല്ലതല്ലേ. കൗതുക വാർത്തകൾക്കായി ഈ പേജ് ലൈക്‌ അടിക്കാൻ മറക്കരുതേ.

ഞാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്തോ അതിന്റെ 100 ശതമാനമാണ് ലെന നല്‍കിയത് : ജീത്തു ജോസഫ്

ആദി മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളും കലക്ഷനും നേടി മുന്നേറുകയാണ്. കരുത്തുറ്റ ഒത്തിരി സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച ലെന ആദിയില്‍ ഓവര്‍ ആക്‌ട് ചെയ്തു കുളമാക്കി എന്ന വിമര്‍ശനത്തിനെതിരെ സംവിധായകന്‍ ജീത്തു ജോസഫ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെപ്രതികരിക്കുന്നു.

പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരോട്, ആദിക്ക് നല്‍കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മികച്ച പ്രതികരണങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി… അതോടെപ്പം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യംകൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെയ്ക്കാനാണ് ഇതെഴുതുന്നത്…

ആദ്യ ദിനം മുതല്‍ പലരും അറിയിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളിലും പരാമര്‍ശിച്ചുകണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ലെനയുടെ പെര്‍ഫോര്‍മന്‍സ് ഓവറായി എന്നത്… എന്നാല്‍ ഒരു സംവിധായകന്‍ എന്ന നിലയില്‍ ഞാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്തോ അതിന്റെ 100 ശതമാനം തന്നെയാണ് ലെന നല്‍കിയത്…

ലെന എന്ന അഭിനയത്രി തന്റെ മികവുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങളോടെ എന്നും നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കലാകാരിയാണ്… ഞാന്‍ എന്ന സംധായകന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ അതിന്റെ പൂര്‍ണ്ണതയില്‍ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഈ ചിത്രത്തിലും അവര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞു… അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങള്‍ വ്യക്തിഹത്യകളായി മാറാതിരിക്കട്ടെ… ജീത്തു ജോസഫ് ഫേസ്ബുക്കിലെഴുതി.

ആദ്യ സിനിമ തന്നെ 100 ദിവസം ! പിന്നീടുള്ളത് ചരിത്രമായിരുന്നു, ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്റെ ചരിത്രം

2012 ഫെബ്രുവരി 3 ന് ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി.കുറേ ചെറുപ്പക്കാര്‍ ഒന്നിച്ചൊരു കൊച്ചു സിനിമ – സെക്കന്റ് ഷോ.യാതൊരുവിധ പ്രീപബ്ലിസിറ്റിയൊന്നുമില്ലാതെ, പേരുകേട്ട അച്ഛനുണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സപ്പോര്‍ട്ടുമില്ലാതെ, ഒരു മുന്‍വിധിയുമില്ലാതെ ചിത്രം ഇറങ്ങി. ആദ്യ സിനിമതന്നെ 100 ദിവസം , സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് വിജയം.പിന്നീടുള്ളത് ചരിത്രമായിരുന്നു. ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്റെ ചരിത്രം.

മെഗാസ്റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടിയുടെ പാത പിന്തുടര്‍ന്ന് വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിയ താരപുത്രന്‍ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ ഇന്ന് മലയാള സിനിമാരംഗത്ത് സ്വന്തമായ ഇടം നേടി മുന്നേറുന്ന നടനാണ്. മകന്‍ സ്വന്തം പ്രതിഭയും പ്രയത്നവും കൊണ്ട് ഉയര്‍ന്ന് വരണം എന്ന നിലപാടായിരുന്നു ദുല്‍ഖറിന്റെ സിനിമാ പ്രവേശനത്തില്‍ മമ്മുക്ക സ്വീകരിച്ചത്.

വാപ്പച്ചിയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ തുടക്ക ചിത്രത്തില്‍ നിന്ന് തന്നെ ഗംഭീര അഭിപ്രായം നേടിയായിരുന്നു ദുല്‍ഖറിന്റെ വരവ്. ദുല്‍ഖറിന്റെ ആദ്യ ചിത്രം സെക്കന്റ് ഷോ പുറത്തിറങ്ങി ആറ് വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാകാന്‍ പോകുകയാണ്. ‘കുഞ്ഞിക്ക’യുടെ ആറാം വര്‍ഷത്തിന്റെ ആഘോഷത്തിന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍.

മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രം ഒടിയന് വേണ്ടിയുള്ള ആരാധകരുടെ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കാം !

മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രം ഒടിയന് വേണ്ടിയുള്ള ആരാധകരുടെ കാത്തിരിപ്പ് നീണ്ട് പോവുകയാണ്. സിനിമയിലെ അവസാന ഭാഗം ഇനിയും ചിത്രീകരിക്കാനുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടി ശരീരഭാരം കുറച്ചെങ്കിലും നിലവില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ അജോയ് മേനോന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന നീരാളി എന്ന സിനിമയിലാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്.

ബിഗ് ബജറ്റിലൊരുങ്ങുന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് വൈകാന്‍ കാരണം പ്രകാശ് രാജിന് ഡേറ്റില്ലാത്തതാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ സിനിമ ഈ വര്‍ഷം ഒക്ടോബറില്‍ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം.

ഇക്കാര്യം ഔഗ്യോഗികമായി സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല.ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം മോഹന്‍ലാലിന്റെ ഒടിയന്‍ ഒക്ടോബറില്‍ റിലീസിനെത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച്‌ ഔദ്യോഗികമായി ഒരു വിവരവും പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല.

സൂര്യയുടെ കാറെടുത്ത് കാര്‍ത്തി കോടീശ്വരന് എത്തിയപ്പോള്‍- വീഡിയോ

തമിഴിലെ താര സഹോദരന്‍മാരായ സൂര്യക്കും കാര്‍ത്തിക്കും കേരളത്തിലും ഏറെ ആരാധകരുണ്ട്. സൂര്യ അവതരിപ്പിക്കുന്ന തമിഴ് കോടീശ്വരനില്‍ അരങ്ങേറിയ രസകരമായ ചില രംഗങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുകയാണ്. കാര്‍ത്തി പരിപാടിയില്‍ അതിഥിയായെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ഇത്.

https://www.youtube.com/watch?v=cqBPxRibPyk