ഓലിയരുക് വെള്ളച്ചാട്ടം

രചന :- അഖിൽ സുരേന്ദ്രൻ അഞ്ചൽ .

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അഞ്ചൽ , ആർച്ചൽ എന്ന പ്രകൃതി മനോഹരമായ ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കേരള ടൂറിസം പദ്ധതിയിലെ പുതിയ സംരംഭം ആണ് ഓലിയരുക് വെള്ളച്ചാട്ടം .

പടുകൂറ്റൻ പാറകളാണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഒരു കാവും , ക്ഷേത്രവുമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ അറിയാമല്ലോ കാവുകൾ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ച് നിറുത്തുന്ന രക്ഷാ കവചമാണെന്ന് . ദൃശ്യം വശ്യമാണ് ഓലിയരുക് വെള്ളച്ചാട്ടമെന്ന് എടുത്ത് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു . ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ വേനൽക്കാലത്തെ ജലസ്രോതസുമായിരുന്നു ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം , ഉറവ വറ്റാത്ത ഉറവിടം.

പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം കനിഞ്ഞു നൽകിയ നാട്‌
എന്റെ നാട് അഞ്ചൽ

ചില ഓർമ്മകൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെയെല്ലാം ഹൃദയ വാതലിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ വന്ന് മുട്ടി വിളിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും .

ദൃശ്യം വശ്യമാണ് ഓലിയരുക് വെള്ളച്ചാട്ടം

കല്ലിൽ കവിതകൾ രചിച്ച് എന്റെ കണ്ണും മനസ്സും നിന്നേലേക്ക് വന്ന സമയം , ഞാൻ എന്ന അപരിചിതനെ നീ അറിഞ്ഞിരുന്നുവോ . ആത്മാവിലെ അക്ഷര കൂട്ടുകൾ യാത്രികനായ ഞാൻ നിനക്കായി തന്നപ്പോൾ എന്റെ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ ഒഴുക്ക് നിന്നേലേക്ക് അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന നിമിഷവും , സമയവും .

Location – Oli Waterfalls , Kollam District , Anchal , Nettayam , Archal Village.

സഞ്ചാരികളായ സ്നേഹിതരെ ശ്രദ്ധിക്കുക – മഴക്കാലമായതിനാൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം , സുരക്ഷിതമായി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുള്ളിക്കാനിറങ്ങുക , നീന്തൽ അറിയാവുന്നവർ കുളിക്കുക , വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ആയതിനാൽ പരിസ്ഥിതിയെ മലിനപ്പെടുത്തരുത് .

ഓലിയരുക് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആർച്ചൽ എന്ന ഗ്രാമ പ്രദേശത്താണ് സ്നേഹിതരെ നമ്മുടെ യാത്ര ആർക്കും ദോഷം ചെയ്യാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കണം . നമ്മൾക്ക് ദാഹജലം അത്യാവിശ്യമാണല്ലോ അതിനാൽ കുടിക്കാൻ കൊണ്ടു പോക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കുപ്പികൾ ,ആഹാര സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ആവിശ്യം കഴിഞ്ഞ് വലിച്ചെറിയരുത് .അത് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന വേസ്റ്റ് ബക്കറ്റുക്കള്ളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക , പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിച്ചും വെള്ളച്ചാട്ടത്തെയും സ്നേഹിച്ച് ഇവിടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുക സഞ്ചാരികളെ നിങ്ങളെ മാടി വിളിക്കുന്നു ഓലിയരുക് വെള്ളച്ചാട്ടം . ചിത്രങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു .

രചന :-അഖിൽ സുരേന്ദ്രൻ അഞ്ചൽ .

#Love_To_Travel

#Love_To_Nature

പ്രണയമാണ് യാത്രയോട്.

www.facebook.com/love.to.traavel/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *