പ്രസവ ശേഷം വണ്ണം കുറയ്‌ക്കാൻ ഉള്ള 5,ടിപ്സ്

ഇന്ന് നമ്മുടെ അശ്വതി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പ്രസവ ശേഷം വണ്ണം കുറക്കാൻ ഉള്ള അഞ്ച് വഴികൾ ആണ്, അശ്വതി സ്വയം പരീക്ഷിച്ചു വിജയിച്ച ടിപ്സ് ആണ് പറയാൻ പോവുന്നത് ഇതിൽ മാജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ടിപ്സുകൾ ആവും ഇത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണില്ല ഇങ്ങനെയും ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന്, അശ്വതി പ്രഗ്നണ്ട് ആവുന്നതിന് മുൻപ് വെറും നാല്പത്തി രണ്ട് കിലോ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡെലിവറിയുടെ തൊട്ട് മുൻപ് നോക്കുമ്പോൾ അറുപത് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡെലിവറി കു ശേഷം അമ്പതി അഞ്ച് കിലോ ആയി പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നാല്പത്തി രണ്ട് കിലോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് എല്ലാം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം അതിനായി വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *