ശരീരം മുഴുവൻ വെളുത്തു തുടുക്കാൻ

നമ്മുടെ ശരീരം കളർ വരാനും മിനുസമുള്ള സ്കിൻ ആകാനും ഒരു ജ്യൂസ്. നമ്മുടെ മുഖമെല്ലാം ക്രീം തേച്ച് ഒരു പരിധിവരെ വെളുപ്പിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവനായി വെളിച്ചം വരാൻ വേണ്ടി ക്രീം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭൂരിഭാഗം പേരും പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ശരീരം നന്നാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് കരുതുന്നവരാണ്.പക്ഷേ ഒരിക്കലും ആ വിശ്വാസം തെറ്റല്ല.ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും നമുക്കതിന്റെ പ്രതികരണം അറിയാൻ സാധിക്കും.പകരം നമുക്ക് പ്രകൃതി കനിഞ്ഞുനൽകിയ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണ് തേങ്ങാ പാൽ കഴിവതും കടകളിൽ കിട്ടുന്ന തേങ്ങാ പാൽ ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തേങ്ങാ പാൽ ഉപയോഗിക്കുക കൂടുതൽ അറിവിനായി വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *