ഉപ്പു കൊണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈല്‍ ചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്ന അത്ഭുത വിദ്യ കാണാം

ഉപ്പു കൊണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈല്‍ ചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്ന അത്ഭുത വിദ്യ കാണാം പ്രധാനപ്രശ്‌നമാണ് ചാര്‍ജ് ശൂ എന്ന് തീര്‍ന്നു പോകുന്നത്. കേവലം കോളുകള്‍ക്കും മെസ്സേജിനും അപ്പുറം ഫോണ്‍ ഇന്ന് ധാരാളം ഉപകരണങ്ങളുടെ ജോലി നിര്‍വ്വഹിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ലാപ്‌ടോപ്, എംപി3 പ്ലെയര്‍, ക്യാമറ, പ്ലേ സ്റ്റേഷന്‍ തുടങ്ങി അനവധി ഉപകരണങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിലിരിയ്ക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞന്‍ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ ചെയ്യുന്നത്.അപ്പോള്‍ പിന്നെ ചാര്‍ജ് തീരാതിരിയ്ക്കുമോ ഈ യുവാവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ കണ്ടാല്‍ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ്

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *