അമ്പതിനായിരം ലോണ്‍ എടുത്തവനു ജപ്തി അയ്യായിരം കോടി ലോണ്‍ എടുത്തവനു മൂന്നാം കല്യാണം

അമ്പതിനായിരം ലോണ്‍ എടുത്തവനു ജപ്തി അയ്യായിരം കോടി ലോണ്‍ എടുത്തവനു മൂന്നാം കല്യാണം മല്യയുടെ തകര്‍ന്ന വിമാന കമ്ബനി കിംഗ് ഫിഷറില്‍ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള എയര്‍ഹോസ്റ്റസ് പിങ്കി ലാല്‍വാനിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിശ്രുത വധു. ഏറെക്കാലമായി ഇവര്‍ ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നു. മല്യയുടെ എല്ലാവിധ പ്രതികൂല അനുഭവങ്ങള്‍ക്കിടയിലും നിഴല്‍ പോലെ ഇവര്‍ കൂടെ നിന്നിരുന്നു.കിംഗ്ഫിഷറിലെ എയര്‍ഹോസ്റ്റസ് ആയിരുന്ന സമീറ തിയാബ്ജിയെയും പിന്നീട് രേഖ മല്യയെയുമാണ് വിജയ് മല്യ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നത്. 2011ല്‍ കിങ്ഫിഷര്‍ എയര്‍ലൈന്‍സില്‍ എയര്‍ഹോസ്റ്റസായി ജോലി
ആരംഭിക്കുന്നതോടെയാണ്

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *