തടി തന്നെക്കാള്‍ കൂടിയിട്ടും പ്രേമിച്ച പെണ്ണിനെ കൈവിടാത്ത ധീരന്‍ ഇവനാണ് താരം

തടി തന്നെക്കാള്‍ കൂടിയിട്ടും പ്രേമിച്ച പെണ്ണിനെ കൈവിടാത്ത ധീരന്‍ ഇവനാണ് താരം നീയാണ് മോനെ ആണ്‍കുട്ടി ഇവിടെ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് പ്രേമിച്ച പെണ്ണിന് പണമില്ല സൌന്ദര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവളെ നൈസ് ആയി ഒഴിവാക്കി പോവുന്ന മണ്ടന്മാര്‍ അവര്‍ക്ക് ഒക്കെ ഒരു വെല്ലു വിളി ആണ് ഈ ധീരന്‍ ഇത് പോലെ മരണം വരെ ഈ പ്രാണസഖിയെ പോന്നു പോലെ നോക്കാന്‍ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കണ്ട് പിടിക്കുന്നവര്‍ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറിയുക

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *