പെണ്ണുങ്ങളുടെ ശരീരം വിലപറയുന്ന പെണ്‍വാണിഭ സംഘം കൊച്ചിയിലും..!!

കൊച്ചിയില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് വില പറഞ്ഞു പെണ്‍വാണിഭ സംഘം !!! നമ്മുടെ മക്കളെ കോളേജിലും മറ്റും പഠിക്കാന്‍ വിടുമ്പോള്‍ ഒന്ന് ആലോചികുക അവരൊക്കെ എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതര്‍ ആണെന്ന കാര്യം കാരണം അവരെ ഒക്കെ വട്ടമിട്ടു കഴുകന്മാര്‍ ചുറ്റും ഉണ്ട് നമ്മുടെമക്കളെയും സഹോദരിമാരെയും രക്ഷിക്കുക എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് പരമാവധി ഷെയര്‍ ചെയ്യ്തു എലവരിലും എത്തിക്കുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *