മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന പൂച്ച ഹമ്പോ ഞെട്ടിപ്പോയി..!!

മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന പൂച്ച !! ഹമ്പോ സത്യമായും ഞെട്ടിപ്പോവും ഇങ്ങനെ ഒരു പൂച്ചയെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സാധാരണ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില്‍ ഒക്കെ ഉള്ള പൂച്ച മലയാളം പോയിട്ട് കമാന്ന്നു രണ്ടക്ഷരം പോലും പറയാറില്ല കാരണം എന്താ അത് വരുമ്പോ തന്നെ ഞാന്‍ ഓടിച്ചു വിടും പിന്നെ എങ്ങനെ അത് മലയാളം പറയും പക്ഷെ എന്നാല്‍ ഈ പൂച്ച മിടുക്കിയാണ് കേട്ടോ എത്ര എളുപ്പത്തില്‍ ആണ് മലയാളം പഠിച്ചത് ബംഗാളികള്‍ക്ക് വരെ ഇത്രയും സ്പീഡില്‍ മലയാളം പഠിക്കാന്‍ പറ്റിയിട്ടില്ല വീഡിയോ കണ്ട് നോക്ക് ഇഷ്ടമായാല പരമാവധി
ഷെയര്‍ ചെയ്യണേ കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *