മൂത്രത്തിൽ കല്ലിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ് ഡോക്ടർ ദിവ്യ പറയുന്നത് കാണൂ..!!

മൂത്രത്തില്‍ കല്ലിന്‍റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇവയാണ് ഡോക്ടര്‍ ദിവ്യ പറയുന്നത് കാണുക മൂത്രത്തിലെ കല്ലിന്‍റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇവയാണ് നേരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ പേടിക്കേണ്ട കാണപ്പെടുന്ന കട്ടികൂടിയ കല്ലുകളാണ് മൂത്രാശയ കല്ലുകള്‍. വൃക്കകള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം കിട്ടാതെ വരുമ്പോള്‍ സാന്ദ്രത കൂടിയ ഖരമാലിന്യങ്ങള്‍ പരലുകളായി അടിഞ്ഞുകൂടി പരസ്പരം ഒട്ടിച്ചേര്‍ന്നാണ് ഈ കല്ലുകള്‍ രൂപപ്പെടുന്നത്.രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും പല തരത്തിലുള്ളവയാണ്. സാധാരണയായി തടസങ്ങളുണ്ടാകുന്നതുവരെ നമ്മള്‍ ഇത് തിരിച്ചറിയാറില്ല. മൂത്രാദ്വാരത്തിലേക്ക് ഈ കല്ല് കടക്കുമ്പോള്‍ അസഹ്യമായ വേദനയായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക.
സാധാരണായി കണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്‌നമാണ് മൂത്രാശയ കല്ല്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *