നമ്മുടെ ശരീരം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വെളുത്തു തുടുക്കാൻ

നമ്മുടെ സ്കിൻ നല്ല കളറായി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി നല്ല ഗ്ലോ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആഗ്രഹം ആണ്,
നമ്മുടെ മുഖം വെളുപ്പിക്കാൻ ഉള്ളത് നമ്മൾ ക്രീം ഒക്കെ ഇട്ട് വെളുപ്പിക്കാം എന്നാൽ ശരീരം മുഴുവൻ കളർ വെച്ചു സോഫ്റ്റ് ആയി ഗ്ലോ ആവണം എങ്കിൽ ഈ നാച്ചുറൽ ആയി പ്രഗൃതി തതമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റു ൽ, നമ്മുടെ സ്കിൻ കളർ വെക്കണം എങ്കിൽ ക്രീം കൊണ്ട് ഒന്നും കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഫുഡ് ഒന്ന് ചേഞ്ച്‌ ചെയ്താൽ മതി നല്ല റിസൽട്ട് കിട്ടും ഈ ജ്യൂസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിനായി വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *