വെറും മൂന്നു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സാരി ഉടുക്കാം ഈ ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോ കാണൂ..!!

വെറും മൂന്ന് മിനുട്ട് കൊണ്ട് സാരി ഉടുക്കാം ഈ ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോ കാണൂദേ ഇങ്ങനെ വേണം സാരി ഉടുക്കാൻ. സ്ത്രീകളുടെ വ്യക്തിത്വം, തനിമ, സൗന്ദര്യം എന്നിവ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ സാരിയോളം മികച്ച വേഷം മറ്റൊന്നില്ല. ഓരോരുത്തരുടേയും ശരീര പ്രകൃതിയ്ക്ക്‌ ഇണങ്ങുന്ന വിധം സാരി ഉടുത്താൽ പാർട്ടികളോ, പബ്ളിക്ക്‌ ഫങ്ങ്ഷനുകളോ, ജോലി സ്ഥലമോ എവിടെയായാലും തിളങ്ങി നില്ക്കാം. സാരി ഉടുക്കുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നന്ന്‌. വണ്ണം കൂടുതൽ ഉള്ളവരും, ഉയരം കുറഞ്ഞവരും സാരി ഉടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഞൊറിവിട്ട്‌ ഉടുക്കുന്നതാണ്‌ നല്ലത്‌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *