രഹസ്യ വിവരം കിട്ടിയ ചാനലുകാര്‍ കണ്ടെത്തിയത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച ഇത് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ ആണ്.. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അധികാരികളില്‍ എത്തിക്കൂ

കൊച്ചി നഗരം പൂർണ സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് പറയുന്ന അധികാരികൾക്ക് മുന്നിലേക്കാണ് ചാനൽ ഈ വീഡിയോയുമായി വരുന്നത്. പെൺകുട്ടികളെ വലയിലാക്കുന്ന ഈ സംഘത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക..

വീഡിയോ :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *