അശ്വതി ജിമ്മില്‍ നിന്നും എടുത്തു പൊക്കുന്ന സാധനം കണ്ടോ ഹമ്പോ ഇത്രക്കും ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നോ

അശ്വതി ജിമ്മില്‍ നിന്നും എടുത്തു പൊക്കുന്ന സാധനം കണ്ടോ ഹമ്പോ ഇത്രക്കും ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നോ അശ്വതിയെ അറിയാത്തവര്‍ കേരളത്തില്‍ അല്ല ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത്രക്കും പ്രേക്ഷക മനസ്സില്‍ സ്ഥാനം നേടിയ ഒരു അവതാരിക ആണ് അശ്വതി കോമഡി സുപ്പര്‍ നൈറ്റ് എന്നാ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ജന ഹൃദയം കവര്‍ന്ന അശ്വതി താമസിക്കുന്നത് ഫാമിലി അയി ദുബായില്‍ ആണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവതാരിക ആണ് അശ്വതിയുടെ കുറുമ്പ് കണ്ടോ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *