5 വര്‍ഷമായി മൂത്രമൊഴിക്കാന്‍ കഴിയാതെ യുവതി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ കണ്ടത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച [SHARE]

5 വര്‍ഷമായി മൂത്രമൊഴിക്കാന്‍ കഴിയാതെ യുവതി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ കണ്ടത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച. പ്രസവത്തിനായി ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചപ്പോഴാണ് കണ്ടെത്തിയത്, സഹിക്കാനാകാത്ത അടിവയര്‍ വേദനയായിരുന്നു തുടക്കം. വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം പോസ്റ്റ്‌ പരമാവധി ഷെയര്‍ ചെയ്യുക.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *