ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് പത്തു ലക്ഷം ആളുകളാണ് ഇ വീഡിയോ കണ്ടത്…

ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് പത്തു ലക്ഷം ആളുകളാണ് ഇവളുടെ വീഡിയോ കണ്ടത്, വളരെ വെറൈറ്റി യൂട്യൂബ് ബ്ലോഗേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് ഇതിന്റെ അവതാരിക. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരാണ് ഈ പെണ്കുട്ടിയുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതും ഫോള്ളോ ചെയ്യുന്നതും. ഈ ആഴ്ചയിലെ വീഡിയോ ഹിറ്റ് ചാർട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂ എത്തിയത് മറ്റൊന്നുമല്ല . വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ അറിയാതെ കയറി വരുന്ന ആളുടെ ഞെട്ടൽ തന്നെയാണ്.കൂടുതൽ വെറൈറ്റി വീഡിയോ കാണുവാൻ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക.വീഡിയോ കാണുവാൻ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *