മാതളം കൊണ്ടുള്ള ഈ ജ്യൂസ് കഴിച്ചാൽ

കാണാൻ നല്ല സുന്ദരം ആയ മാതള നാരങ്ങയുടെ നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരുപാട് അറിവുകൾ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, മാതള നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസിൽ പഞ്ചസാരയുടെ ആവിശ്യം ഇല്ല എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രമേഹം ഉള്ള വർക്ക് പോലും ഇത് കഴിക്കാവുന്നത് ആണ്, ഒരു കപ്പ് ജ്യൂസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ നാരുകൾ ആറ്‌ ഗ്രാം വിറ്റാമിൻ കെ ഇരുപത്തി എട്ട് മില്ലി വിറ്റാമിൻ ഈ ഒരു മില്ലി പ്രോട്ടീൻ രണ്ട് ഗ്രാം തുടങ്ങി നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ആണ് ഇതിൽ അടങ്ങി ഇരിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇത് വളരെ മികച്ച ഒന്നാണ്‌ അത് പോലെ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കാം അതിനായി വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *