5, മിനുറ്റ് കൊണ്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്‌ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം

അഞ്ച് മിനുറ്റ് കൊണ്ട് ഐസ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതാ ഒരു എളുപ്പ വഴി, നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോവുന്ന ടിപ്സ് അഞ്ച് മിനുറ്റ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഐസ് ക്രീം തയ്യാർ ആക്കാം എന്നാണ് നമുക്ക് പെട്ടന്ന് തയ്യാർ ആക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐസ് ക്രീം ആണ് അതിന് അവ്ശ്യമായ ഇൻക്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം ആണെന്ന് നോക്കാം,
അത്യം വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് പാല് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് ഏത് ക്രീം ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് പഞ്ച സാരയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ പാകത്തിന് ഇടാം പിന്നെ വേണ്ടത് വാനില എസൻസ് ആണ് എങ്ങനെ ആണ് ഇത് വളരേ പെട്ടന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനായി വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *