സ്ത്രീകളുടെ ശരീരം തേടി ഗുണ്ടുൽ പേട്ട പോവുന്ന യുവാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

സ്ത്രീ ശരീരം തേടി ഗുണ്ടുൽ പേട്ട എത്തുന്ന യുവാജ്‌കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കുണ്ടൽ പേട്ട കർണാടക യിലെ മൈസൂർ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് നോക്കെത്താ ദൂരത്തോളം പരന്ന് കിടക്കുന്ന പാടത്തു തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സൂര്യ ഗാന്ധി പൂക്കളും റോഡ് അരികിൽ വേരുകൾ താഴേക്ക് തൂങ്ങി തണൽ ഏകി നിൽക്കുന്ന കൂറ്റൻ ആല്മരങ്ങളും ഒക്കെ ആയി ആരുടെയും മനസ്സ് കുളിക്കുന്ന പ്രഗൃതി മനോഹരം ആയ സ്ഥലം, ഗുണ്ടപ്പെട്ട നിരവധി ആല്ബങ്ങൾക്കും സിനിമകൾക്കും ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുണ്ടൽ പേട്ട എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പലരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി എത്തുന്നത് ഇതൊന്നും അല്ല ഹോട്ടല് മുറികളിൽ തന്റെ ഇരകളെ കാത് ശരീരം വിൽക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അറിവിനായി വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *